Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2020 m. Birželio mėn. 1 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
AAR
 LLP EACEA

Mokymosi visą gyvenimą programa
Grundtvig daugiašalis projektas
AAR – Attract and Retain (Privilioti ir išlaikyti)
Nr. 134672-LLP-1-2007-1-NL-GRUNDTVIGGMP

Visoje Europoje yra daug žmonių, kurie nepasinaudojo tradicine edukacine sistema: neturėjo galimybės mokytis ar patyrė nesėkmę mokindamiesi. Šie žmonės stokoja pagrindinių gebėjimų, jiems sunku įsidarbinti, kenčia nuo žemos savigarbos, dažnai nėra mokymosi tradicijos jų aplinkoje.Labai sunku šiuos žmones privilioti mokytis tradiciniais metodais. Negatyvi mokymosi patirtis, pasitikėjimo stoka trukdo suaugusiųjų švietimo centrų moksleiviams sėkmingai mokytis, ypač pradinėse mokymosi stadijose, kurioms būdingas aukštesnis streso lygmuo bei padidėjusi rizika mesti mokslus, jų nebaigus. Siekiant privilioti suaugusiuosius mokytis ir teikti jiems paramą mokymosi eigoje (ypač mokymosi pradžioje), gali būti panaudoti moksleiviai ambasadoriai. Dalydamiesi savo gyvenimo bei mokymosi patirtimi, moksleiviai ambasadoriai motyvuoja kitus esamus ar būsimus moksleivius bei teikia informaciją apie suaugusiųjų švietimo galimybes ir naudą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2007-12-01 – 2009-11-30

Projekte dalyvavusios institucijos:
    Olandija: ROC Nijmegen (koordinuojanti institucija)
    Lietuva: Jonavos suaugusiųjų švietimo centras
    Švedija: CFL, Lankstaus mokymo centras, Soderhamn
    Airija: Westmeath VEC, Athlone VTOS

Projekto tikslai:
    • Prisidėti prie visos Europos kovos su suaugusiųjų žemu išsilavinimo lygiu.
    • Apmokyti sėkmingai besimokančius suaugusiųjų švietimo centrų moksleivius tapti ambasadoriais,
      skatinančiais nepasitikinčius savimi, menkai išsilavinusius suaugusiuosius mokytis.
    • Didinti moksleivių ambasadorių pasitikėjimą savimi, sudaryti galimybę, dalyvaujant ambasadorių
      rengimo programoje, įgyti puikius žodinio bendravimo bei prezentacinius įgūdžius ir taip tapti
      sektinais pavyzdžiais.
    • Padėti suaugusiųjų švietimo centrų moksleiviams nugalėti abejones ir tęsti pradėtą mokslą,
      didinti šių moksleivių motyvaciją, tam panaudojant moksleivius ambasadorius.
    • Sukurti sisteminį ambasadorių panaudojimo mažai išsilavinusių žmonių skatinimui mokytis modelį.
    • Sukurti perkeliamą modelį, kuris galėtų būti panaudotas kitose organizacijose kitiems tikslams.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: www.attractandretain.eu
Projektas finansuotas, remiant Europos Komisijai.

Naujienos
Konkurso į Jonavos r. sav. finansuojamas studijų vietas ISM vadybos ir ekonomikos magistro studijų programą „Švietimo lyderystė" Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą. 2020-05-29 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas