Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2019 m. Sausio mėn. 8 d.
Lietuvių
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Istorija
Misija ir vizija
Tikslai ir uždaviniai
Centro bendruomenė
Bendradarbiavimas
Projektai
Dokumentai
Darbo vietos
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Dokumentai

Mokyklos dokumentai

   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro įstatai
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2016-2020 metų strateginis planas
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2016 m. veiklos ataskaita
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. veiklos planas
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. veiklos ataskaita
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2018 m. veiklos planas

   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro organizacinė struktūra
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro bendruomenės etikos kodeksas
   VšĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centro trečiojo amžiaus universiteto filialo nuostatai
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro vidaus kontrolės tvarka
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro korupcijos prevencija
      2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa
      programos įgyvendinimo priemonių planas
      pranešimų apie galimus korupcijos atvejus tvarka
   Patalpų ir jose esančio kito turto naudojimo neatlygintinai tvarkos aprašas
   Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
   Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
   Mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo priemonių sistema
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro teikiamų paslaugų nustatymo taisyklės
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto nuomos įkainių nustatymas
   Suaugusiųjų švietimo centro 2015 m. I ketvirčio ataskaitos
   Suaugusiųjų švietimo centro 2015 m. II ketvirčio ataskaitos
   Finansinių ataskaitų 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas ir priedai prie jo
   Suaugusiųjų švietimo centro 2016 m. I ketvirčio ataskaitos
   Suaugusiųjų švietimo centro 2016 m. II ketvirčio ataskaitos
   Suaugusiųjų švietimo centro 2016 m. III ketvirčio ataskaitos
   Finansinių ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas ir priedai prie jo
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. veiklos planas
   Suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. I ketvirčio ataskaitos
   Suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. II ketvirčio ataskaitos
   Suaugusiųjų švietimo centro 2017 m. III ketvirčio ataskaitos
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.
   Jonavos suaugusiųjų švietimo centro 2018 m. pirkimų planas
   Suaugusiųjų švietimo centro 2018 m. I ketvirčio ataskaitos

Naujienos
Naujienų nerasta
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas