Jonavos suaugusiųjų švietimo centras

2018 m. Kovo mėn. 6 d.
Lietuvių
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Pasiekimai
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Mokinių priėmimo sąlygos
 1. Į centrą priimami savivaldybės teritorijoje gyvenantys piliečiai nuo 18 metų amžiaus. Atsižvelgiant į rajono sąlygas, suderinus su Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, išimties tvarka gali būti priimami ir jaunesni (16-18 metų) jaunuoliai.
 2. Norintys mokytis pateikia turimo išsilavinimo pažymėjimą, asmenį liudijančius dokumentus ir prašymą mokytis.
 3. Visus norinčius mokytis konsultuoja centro mokytojai konsultantai, centro administracija. Jie supažindinami su mokymosi tvarka, pataria, kaip susidaryti individualų mokymosi planą.
 4. Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs centro direktoriui prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 5. Specialiųjų poreikių asmenys į centrą priimami pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadas.
 6. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs centro direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
 7. Mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą priimami specialiųjų poreikių turintys asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
 8. Užsienyje mokęsis asmuo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimų dokumento – centre įvertinus jo pasiekimus.
 9. Mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu, taip pat priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymosi sutartimi, kurioje aptariami centro klausytojo įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 10. Abu mokymosi sutarties egzempliorius pasirašo centro direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius segamas į asmens bylą.
 11. Klasių skaičius turi būti baigtas komplektuoti prieš prasidedant mokslo metams.
 12. Mokinių priėmimas į centrą vyksta per visus mokslo metus.
Naujienos
100 idėjų Lietuvai Kovo 10 dieną iniciatyva „100 idėjų Lietuvai” kviečia Jonavos jaunimą susitikimui, kurio tikslas - geriau pažinti savo valstybę bei pasiūlyti idėjų atkūrimo šimtmetį švenčiančiai Lietuvai.
Jonavos jaunimui skirti renginiai vyks kovo 10-ąją Suaugusiųjų švietimo centre (Basanavičiaus g. 7) ir Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje (Chemikų g. 138).
Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje 100IDEJU.LT ir socialiniame tinkle Facebook: FACEBOOK.COM/100IDEJULIETUVAI/
2018-03-06 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos rajono viešoji įstaiga suaugusiųjų švietimo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas