Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2018 m. Lapkričio mėn. 27 d.
Lietuvių
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Pasiekimai
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Mokiniai
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS:
 Bendri reikalavimai mokiniams:
    • kiekvienam priimtam į centrą mokiniui pasirašyti švietimo teikėjo / švietimo gavėjo sutartį;
    • atsakingai mokytis, tinkamai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu;
    • siekti dorovinės ir pilietinės brandos;
    • pagarbiai elgtis su mokytojais, klasės draugais, centro darbuotojais;
    • vykdyti centro vadovų, mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus;
    • lankyti pamokas, nevėluoti, savavališkai nepasišalinti iš pamokų;
    • laiku atsiskaityti su biblioteka pagal nustatytą tvarką;
    • atsakyti už svečių, atėjusių į centrą mokinio kvietimu, elgesį.
 Mokiniams draudžiama:
    • triukšmauti per pamokas klasėse ir koridoriuose;
    • mušti (s), spjaudyti (s), šiukšlinti, rūkyti ir vartoti necenzūrinius žodžius;
    • rūkyti elektronines cigaretes, bei jų turėti mokykloje;
    • gerti alkoholinius gėrimus, vartoti energetinius gėrimus, narkotines-psichotropines medžiagas
      ir ateiti išgėrusiam, apsvaigusiam į centrą (į pamokas bei renginius);
    • sėdėti ant palangių, laužyti, gadinti ir vogti centro bei visuomeninį turtą (už padarytą
      materialinę žalą atlygina pagal Civilinį kodeksą);
    • atsivesti į pamokas ar uždarus centro renginius pašalinių asmenų, negavus centro
      administracijos leidimo.
 Mokiniai turi teisę:
    • nemokamai mokytis centre, gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymosi formas,
      dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
    • reikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus dėl centro veiklos organizavimo asmeniškai arba per
      savivaldą;
    • būti išklausytiems centro administracijos ir mokytojų, specialistų;
    • gauti psichologinę, informacinę, socialinę pagalbą;
    • įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 Skatinimai mokiniams:
    • aktyviems, pareigingiems mokiniams mokytojų tarybos nutarimu, administracijos sprendimu
      įteikiami pagyrimo ar padėkos raštai;
    • esant finansinėms galimybėms skatinti pasižymėjusius mokinius dovanėlėmis;
    • labai gerai besimokančius, aktyvius mokinius paskatinti centro renginių metu.

DRAUSMINIMO NUOBAUDŲ SKYRIMO SISTEMA:
 Mokiniams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:
    • centro darbuotojo įspėjimas žodžiu;
    • centro darbuotojo pranešimas raštu klasės auklėtojui;
    • pranešimas raštu budinčiam centro vadovui;
    • direktoriaus įsakymu – įspėjimas raštu, griežtas įspėjimas, papeikimas;
    • pranešimas raštu centro mokytojų tarybai;
    • mokytojų tarybai pritarus šalinimas iš centro.
Naujienos
Naujienų nerasta
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas