Jonavos suaugusiųjų švietimo centras

2017 m. Spalio mėn. 7 d.
Lietuvių
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Pasiekimai
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Mokiniai
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS:
 Bendri reikalavimai mokiniams:
    • kiekvienam priimtam į centrą mokiniui pasirašyti švietimo teikėjo / švietimo gavėjo sutartį;
    • atsakingai mokytis, tinkamai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu;
    • siekti dorovinės ir pilietinės brandos;
    • pagarbiai elgtis su mokytojais, klasės draugais, centro darbuotojais;
    • vykdyti centro vadovų, mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus;
    • lankyti pamokas, nevėluoti, savavališkai nepasišalinti iš pamokų;
    • laiku atsiskaityti su biblioteka pagal nustatytą tvarką;
    • atsakyti už svečių, atėjusių į centrą mokinio kvietimu, elgesį.
 Mokiniams draudžiama:
    • triukšmauti per pamokas klasėse ir koridoriuose;
    • mušti (s), spjaudyti (s), šiukšlinti, rūkyti ir vartoti necenzūrinius žodžius;
    • rūkyti elektronines cigaretes, bei jų turėti mokykloje;
    • gerti alkoholinius gėrimus, vartoti energetinius gėrimus, narkotines-psichotropines medžiagas
      ir ateiti išgėrusiam, apsvaigusiam į centrą (į pamokas bei renginius);
    • sėdėti ant palangių, laužyti, gadinti ir vogti centro bei visuomeninį turtą (už padarytą
      materialinę žalą atlygina pagal Civilinį kodeksą);
    • atsivesti į pamokas ar uždarus centro renginius pašalinių asmenų, negavus centro
      administracijos leidimo.
 Mokiniai turi teisę:
    • nemokamai mokytis centre, gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymosi formas,
      dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
    • reikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus dėl centro veiklos organizavimo asmeniškai arba per
      savivaldą;
    • būti išklausytiems centro administracijos ir mokytojų, specialistų;
    • gauti psichologinę, informacinę, socialinę pagalbą;
    • įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 Skatinimai mokiniams:
    • aktyviems, pareigingiems mokiniams mokytojų tarybos nutarimu, administracijos sprendimu
      įteikiami pagyrimo ar padėkos raštai;
    • esant finansinėms galimybėms skatinti pasižymėjusius mokinius dovanėlėmis;
    • labai gerai besimokančius, aktyvius mokinius paskatinti centro renginių metu.

DRAUSMINIMO NUOBAUDŲ SKYRIMO SISTEMA:
 Mokiniams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:
    • centro darbuotojo įspėjimas žodžiu;
    • centro darbuotojo pranešimas raštu klasės auklėtojui;
    • pranešimas raštu budinčiam centro vadovui;
    • direktoriaus įsakymu – įspėjimas raštu, griežtas įspėjimas, papeikimas;
    • pranešimas raštu centro mokytojų tarybai;
    • mokytojų tarybai pritarus šalinimas iš centro.
Naujienos
Evangeliškos poezijos ir giesmių vakaras š. m. spalio 12 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Jonavos suaugusiųjų švietimo centre, J. Basanavičiaus g. 7. 2017-10-07 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 
rajono švietimo centre 87.78 % (79)
 
UPC 4.44 % (4)
 
kitur 7.78 % (7)
Viso: 90 balsų
Dizainas:
Pagrindinis Aktualijos Centras Ugdymas Mokiniai Kontaktai TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos rajono viešoji įstaiga suaugusiųjų švietimo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas