Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2019 m. Spalio mėn. 11 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
About us History Contacts
Istorija
Misija ir vizija
Tikslai ir uždaviniai
Pasiekimai
Partneriai
Aktualijos
Naujienos
   ♦ Renginiai
Kontaktai
 

J.Basanavičiaus g. 7,
LT-55164 Jonava
Tel./Fax.: +370 349 61363
rastine@jssc.lt

 
Naujienos
AKTYVUMAS – MANO GYVENIMO GARANTAS

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas” pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1–ESFA–T–927–01–0042. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1–ESFA–T–927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. balandžio mėnesio.

Aktyvumas – mano gyvenimo garantas

Projekto tikslas – pagerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių (iki 29 m.) Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje suteikiant jiems naujų įgūdžių, reikalingų darbinio užimtumo gerinimui, įsitraukimui į darbo rinką, tampant aktyviais Jonavos miesto bendruomenės nariais.

Projekto tikslinė grupė – darbinti ekonomiškai neaktyvūs (iki 29 m.) Jonavos miesto gyventojai.

Siekiant pagerinti ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje, padidinti jų aktyvumą projekto metu bus organizuoti užsienio kalbų, koučingo mokymai, kurie apims savęs pažinimo, testavimo, pasitikėjimo auginimo teorinius ir praktinius užsiėmimus, asmeninio efektyvumo ir atsakomybės didinimo mokymai.

Dėl dalyvavimo projekte prašome kreiptis į Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, adresu J. Basanavičiaus 7, Jonavoje, arba tel. 8 349 61363.

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro informacija

Remėjai 

Naujienos
Naujienų nerasta
Dizainas:
About us History Contacts
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas