Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2019 m. Spalio mėn. 11 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Pagrindinis ugdymas

Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Mokymosi proceso trukmė besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą – 34 mokymosi savaitės.
7-8 klasių, I-II gimnazijos klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Socialinei-pilietinei veiklai skiriamos ne mažiau kaip 5 pamokos per mokslo metus.
18 metų ir vyresni suaugusiųjų mokymo centro mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programa, gali nesimokyti menų, kūno kultūros, technologijų. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų ar technologijų dalykų, pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirenkamiems dalykams mokytis. Vietoje technologijų dalyko galima rinktis mokykloje parengtas ir mokyklos vadovo patvirtintas technologijų programas.

Dalykų mokymas:
Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Dalyką mokinys gali keisti kiekvienų mokslo metų pradžioje.
Užsienio kalbos. Iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios negalima keisti pradėtų mokinį mokyti užsienio kalbų, išskyrus atvejus numatytus bendrųjų ugdymo planų 122.3.4. punkte.
Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti mokykla siūlo 3 dalykų modulių programas: lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos.

Naujienos
Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas”. 2019-10-11 Plačiau
Turiningas senjorų gyvenimas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Turiningas senjorų gyvenimas”. 2019-10-11 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 
rajono švietimo centre 83.54 % (132)
 
UPC 4.43 % (7)
 
kitur 12.03 % (19)
Viso: 158 balsų
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas