Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2021 m. Rugpjūčio mėn. 22 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Priėmimas į centrą
 1. Į centrą priimami savivaldybės teritorijoje gyvenantys piliečiai nuo 18 metų amžiaus. Atsižvelgiant į rajono sąlygas, suderinus su Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, išimties tvarka gali būti priimami ir jaunesni (16-18 metų) jaunuoliai.
 2. Norintys mokytis pateikia turimo išsilavinimo pažymėjimą, asmenį liudijančius dokumentus ir prašymą mokytis.
 3. Visus norinčius mokytis konsultuoja centro mokytojai konsultantai, centro administracija. Jie supažindinami su mokymosi tvarka, pataria, kaip susidaryti individualų mokymosi planą.
 4. Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs centro direktoriui prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 5. Specialiųjų poreikių asmenys į centrą priimami pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadas.
 6. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs centro direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
 7. Mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą priimami specialiųjų poreikių turintys asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
 8. Užsienyje mokęsis asmuo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimų dokumento – centre įvertinus jo pasiekimus.
 9. Mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu, taip pat priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymosi sutartimi, kurioje aptariami centro klausytojo įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 10. Abu mokymosi sutarties egzempliorius pasirašo centro direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius segamas į asmens bylą.
 11. Klasių skaičius turi būti baigtas komplektuoti prieš prasidedant mokslo metams.
 12. Mokinių priėmimas į centrą vyksta per visus mokslo metus.
Naujienos
Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas”. 2019-10-11 Plačiau
Turiningas senjorų gyvenimas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Turiningas senjorų gyvenimas”. 2019-10-11 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas