Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2021 m. Rugpjūčio mėn. 22 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Vidurinis ugdymas

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą gali asmenys: siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą; įgiję vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių.
Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse įgyvendinamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309.
Mokymosi proceso trukmė besimokantiems pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą – 34 savaitės (III gimnazijos klasės mokiniams) ir 33 savaitės (IV gimnazijos klasės mokiniams).
18 metų ir vyresni mokiniai gali nesirinkti kūno kultūros.
III gimnazijos klasėje mokiniai renkasi vieną dalyką iš menų, technologijų ar integruotų menų ir technologijų.
18 metų ir vyresni mokiniai gali nesimokyti menų dalykų ir kūno kultūros. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.
Centro mokiniai dalį vidurinio ugdymo programos mokosi individualiai.
Keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia (direktoriaus įsakymas 2016-09-01 Nr. 1V-10).


Dalykų mokymas:
Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką.
Užsienio kalbos. Mokinys III gimnazijos klasėje privalomąją užsienio kalbą renkasi laisvai. Antrosios užsienio kalbos kursas yra pasirenkamasis.
Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis.
Greta branduolio dalykų, mokykla siūlo 20 pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas: informacinės technologijos, technologijos, antroji užsienio kalba, geografija, meninė raiška, psichologija, ekonomika ir verslumas, kalbos kultūra, šnekamoji vokiečių kalba, šnekamoji anglų kalba, kompiuterinė braižyba, informacinis raštingumas, žmogaus ekologija, krašto istorija, mechanizmų technologijos, dailės studija, karjeros planavimas, rašinio teorija ir praktika, viešojo kalbėjimo pagrindai, šnekamoji rusų kalba.

Naujienos
Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas”. 2019-10-11 Plačiau
Turiningas senjorų gyvenimas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Turiningas senjorų gyvenimas”. 2019-10-11 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas